Si no hi ha dues llars iguals... per què conformar-se amb la mateixa assegurança per a tots?