Dades economics

La fortalesa financera d’Eterna Aseguradora S.A.U. és, sens dubte, un del seus principals valors. Els fons propis de la Companyia a 31 de desembre de 2023 sota regles de Solvència II aconsegueixen la quantia de 41.826 milers d'euros, sent superior en 6,28 vegadas el capital de solvència obligatori i, si es compara amb el capital minim obligatori, els fons propis representen 10,23 vegades las necessitats requerides.

Continuar llegint

Empresas del Grupo

Amb l'objectiu d'oferir un servei més especialitzat i una atenció sempre directa de mans d'experts professionals dels diferents àmbits de les assegurances, el Grup Ocaso està estructurat com un conjunt sòlid d'empreses que diversifiquen i reforcen encara més la seva tasca.

Continuar llegint

Periodo medio de pago a proveedores

Conforme a lo dispuesto en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, se muestra a continuación el periodo medio de pago a proveedores, el volumen monetario y el número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad y el porcentaje que suponen sobre el número total de facturas y sobre el total monetario de los pagos a proveedores:

     
Concepto 2023 2022 2021
Periodo Medio Pago proveedores 14,18 días 16,43 días 16,94 días
Concepto 2023 2022 2021
Total pagos realizados 2.336.247,08€ 2.193.171,57€ 2.054.841,00€
Total pagos pendientes 90.594,09€ 95.191,94€ 64.663,46€
Concepto 2023 2022 2021
Importe total de pagos en euros realizados en un periodo inferior al máximo establecido 2.206.126,30€ 1.912.390,23€ 1.696.023,53€
Ratio sobre el total pagos (%) 94,43 87,20 82,54
Número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido 1.140 1.084 1.093
Ratio sobre número total de facturas (%) 81,14 79,36 79,72
Continuar leyendo