Dades economics

La fortalesa financera d’Eterna Aseguradora S.A.U. és, sens dubte, un del seus principals valors. Els fons propis de la Companyia a 31 de desembre de 2022 sota regles de Solvència II aconsegueixen la quantia de 38.347 milers d'euros, sent superior en 5,48 vegadas el capital de solvència obligatori i, si es compara amb el capital minim obligatori, els fons propis representen 9,32 vegades las necessitats requerides.

Continuar llegint

Empresas del Grupo

Amb l'objectiu d'oferir un servei més especialitzat i una atenció sempre directa de mans d'experts professionals dels diferents àmbits de les assegurances, el Grup Ocaso està estructurat com un conjunt sòlid d'empreses que diversifiquen i reforcen encara més la seva tasca.

Continuar llegint