Legislació Asseguradora

L'activitat de les empreses asseguradores està regulada per una sèrie d'ordenacions i disposicions legals que en senten les bases i estableixen les pautes de funcionament d'aquestes empreses i de la seva relació amb els seus assegurats.

Continuar llegint

Enllaços d'interès

Enllaços d'interès

Continuar llegint

Clàusula d'indemnització pel Consorci de Compensació d'Assegurances

La Resolució de 28 de març de 2018, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions aprova una modificació de la clàusula d'indemnització pel Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris en assegurances de persones i de béns.

Continuar llegint