ORGANISMES DE L'ESTAT

Ministeri d'Economia
www.minhac.es
Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (Ministeri d'Economia)
www.dgsfp.mineco.es
Consorci de Compensació d'Assegurances
www.consorseguros.es
Banc d'Espanya
www.bde.es
Agència Tributària
www.agenciatributaria.es

ORGANISMES INTERNACIONALS

Unió Europea
www.europa.eu
Banc Central Europeu
www.ecb.int
Fons Europeu d'Inversions
www.europa.eu/institutions/financial/eif/index_es.htm

ALTRES ORGANISMES

Investigació Cooperativa entre Entitats Asseguradores i Fons de Pensions
www.icea.es
Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores
www.unespa.es

MERCATS BORSARIS

Borsa de Madrid
www.bolsamadrid.es
Borsa de Nueva York
www.nyse.com
Borsa de Tokio
www.nni.nikkei.co.jp
Borsa de Londres
www.londonstockexchange.com
Borsa de Frankfurt
www.exchange.de
Borsa de París
www.bourse-de-paris.fr