El Impuls i suport de els nous agents la seva millor de professionalització és, des de fa anys, un dels principals eixos de la nostra política comercial.

És per això que hem intensificat i perfeccionat el projecte de Plans de carrera amb la intenció de millorar la formació dels nostres agents actuals i futurs.

La seva preparació suposa un valor per a la nostra companyia i una garantia per als nostres clients.

El resultat obtingut ha estat molt positiu, per això volem seguir amb aquesta política amb la intenció de poder augmentar a mitjà termini la qualitat i el nombre del nostre col·lectiu d'agents.